Visie en Missie

De visie van II-Watch

Kennen, herkennen, erkennen zijn sleutelwoorden in de visie van II-Watch. Met mensen, voor mensen en door mensen biedt II-Watch structurele en effectieve oplossingen rondom de integratie en participatie van bewoners, ondernemers, jongeren (burgers) in onze maatschappij. Dit doen we door onze kennis, inzichten en vaardigheden blijvend te ontwikkelen, te delen en in te zetten op het gebied van straat- en burgercultuur.

Kleinschaligheid, betrokkenheid en (mede)verantwoordelijkheid zijn de kernwoorden om dit te realiseren en samen een sociaal verbonden en veilige, leefbare buurt en wijk te creëren. Samen wonen, werken en leven in een sfeervolle buurt en wijk is ons streven. II-Watch en haar medewerkers, de sfeerkeepers, zijn er om die verbinding opnieuw te leggen en mensen een veilig gevoel terug te geven. In de methodiek van II-Watch is niet alleen de samenleving medeverantwoordelijk, maar tevens de (straat)jongere zelf, en hij/zij neemt in de methodiek positief deel. Juist de (straat)jongere is bij uitstek geschikt en de expert om de beleving van overlast naar sfeer te verwezenlijken.

Uiteindelijk gaat het om integratie en participatie, waarin de mens zich gerespecteerd weet en waaruit hij ook respect heeft voor anderen.

De missie van II-Watch

De focus van II-Watch ligt bij het aanbieden van professionele en kwalitatief hoogstaande dienstverlening op het gebied van sociaal-maatschappelijke veiligheid met een duurzaam karakter, daarbij gesteund door eigen, unieke en ontwikkelde methodieken.