Sfeerkeepers

II-Watch als organisatie verdiept zich in de leefbaarheidsproblematiek op lange termijn. Ter benadering van de problematiek van de hedendaagse straatcultuur heeft ze een unieke en structurele methodiek ontwikkeld waarbij positief resultaat is behaald. Analytisch, fysiek, cosmetisch en sociaal wordt er gezorgd voor de juiste basis; worden oplossingen aangedragen en omgezet. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van gediplomeerde sfeerkeepers, die in teams per opdracht worden ingezet.

Wat is nu een sfeerkeeper?

Een sfeerkeeper is een goed opgeleide professional, die kennis, inzicht en vaardigheden inzet bij o.a. conflicten in een buurt of wijk. Zij opereren in verschillende 'werelden'. School- en leefgemeenschappen, buurten en wijken, horeca- en winkelconcentratiegebieden, evenementen en recreatieterreinen. Hij/zij vervult als het ware een brugfunctie door verschillende doelgroepen en subculturen, elk met hun eigen specifieke taalgebruik en gedragingen, te helpen en om met elkaar te kunnen communiceren. Zo leert hij/zij mensen elkaar beter te begrijpen en waarborgt daarmee de leefbaarheid, sociale veiligheid en het welzijn van mensen in zijn/haar werkgebied.

De sfeerkeeperacademie

Speciaal voor het bedrijfsleven, instellingen, en instanties, verzorgt II-Watch maatwerk gerichte trainingen en opleidingen. Binnen dit kader zijn we tevens belast zijn met de uitvoering hiervan.
Voor docenten, beleidsmedewerkers en geïnteresseerden heeft II-Watch een workshop en training ontwikkeld, dat ingaat met het omgaan van overlastgevende jongeren in deze tijd. Niet alleen wordt u bewust gemaakt van de heersende cultuur, maar leert u om te gaan met conflicten en gedragsverandering.

Bedrijfstrainingen en maatwerk opleidingen
Cursus conflictbeheersing en agressieregulatie
Workshop straatcultuur in dagdelen
Opleiden van docent-Sfeerkeepers

Bent u geïnteresseerd in een workshop, bedrijfstraining of opleiding, ga dan naar contact en vul dan het formulier in.