School- en leefgemeenschappen

II-Watch als organisatie draagt zorg voor de uitvoering van de methodiek. De sfeerkeeper waarborgt de leefbaarheid op scholen en de aangrenzende wijk(en) ten aanzien van de leerlingen. Binnen de scholengemeenschap speelt dit proces zich af tussen de school, de buurt, de bewoners en de ondernemers, tussen docenten, leerlingen en ouders, hangjongeren en de school.

Op school kunnen probleemgevallen vroegtijdig worden gesignaleerd. Signalementen worden doorgespeeld naar politie, welzijnsinstellingen of andere relevante ketenpartners. Op deze wijze ontzorgt de sfeerkeeper de opdrachtgever (directie, onderwijs- en facilitairpersoneel) en ketenpartners (politie, welzijnswerkers etc.), zodat zij zich op hun kerntaken kunnen richten en bevordert de zelfredzaamheid van partijen in hun omgang met elkaar.