En ze denken actief mee...

“Onze zaak is vooral afgestemd op het Duitse publiek. Om hen maximaal van dienst te zijn, hebben we vijf gastheren in dienst die onze bezoekers service bieden en toezien op een correct verloop.

Dankzij camerabewaking en onderlinge zenderverbindingen kunnen ze snel optreden in gevallen als diefstal en zakkenrollerij. Maar sinds enige tijd zien we bij incidenten een verbale en fysieke verharding van gedrag. Bij zowel lokale als bij sommige Oost-Europese bezoekers. Reden voor ons om een vaste - professioneel geschoolde - kracht van II Watch aan onze gastheren toe te voegen. Iemand die niet bang is, èn in fysiek staat in is, om een wetsovertreder ook daadwerkelijk staande te houden en aan de politie over te dragen. Dat functioneert prima.

‘Onze’ II Watch man is nu echt onderdeel van het team. Tussendoor helpt hij gewoon mee. Hij assisteert onze gasten, maar ziet er tegelijk op toe dat de veiligheid van ouderen en kinderen, optimaal is. Hij kènt de lokale probleemfiguren. En mensen met verkeerde bedoelingen herkent hij aan afwijkend gedrag.

We werken graag met II Watch. Het is een correct bedrijf zonder een ' 9 tot 5 mentaliteit' . We krijgen goede feedback. Dankzij hun wekelijkse rapportages weet iedereen wat er speelt. Ze denken ook actief mee en ze dragen bruikbare suggesties en oplossingen aan. En ze zíjn er als je ze nodig hebt. Eigenlijk zouden we ze in heel de binnenstad moeten hebben.”

Jan Pieter Slijpen en Loek Zeelen / directeuren van megasupermarkt “Die 2 Brüder von Venlo”

‹‹ Terug naar de vorige pagina