Kracht van de jongere en methodiek werkt nog steeds!

Wanneer blijkt dat een methodiek werkt en er keer op keer goede resultaten worden geboekt dan verdient het de aandacht.
‘Het project sfeerkeeper vindt zijn oorsprong bij het ontstaan van de centralisatie van de brede school het Blariacum college in Venlo. Als gevolg van deze fusie kwam de overlastproblematiek nadrukkelijker op de voorgrond. Meerdere dependances werden teruggebracht naar één campus met 1.700 leerlingen. Dit zorgde in eerste instantie voor veel agressie, vandalisme en ontspoord gedrag op school, in de buurt en de wijk. Er werd gezocht naar een structurele oplossing. Gedurende deze periode van samenwerking en inzet werd de stichting opleidingen sfeerkeeper opgericht’,
vertelt Marc Berghs.

‘Een sfeerkeeper is een pedagogisch medewerker leefbaarheid. Op scholen, in de buurt en in de wijk spelen ze een grote rol in het sociale speelveld en vervullen ze een brugfunctie. Ze zijn in staat om de verschillende doelgroepen en subculturen, elk met hun eigen specifieke taalgebruik en gedragingen te helpen met elkaar te communiceren. Een bijzonder aspect is dat een sfeerkeeper uit de doelgroep zelf komt en getraind is om deze jongeren te coachen en te begeleiden. Door, voor en met jongeren is een algemeen uitgangspunt van dit project. Om de sociale duurzame gedachte verder gestalte te geven is er inmiddels een opleiding ontwikkeld om moeilijk grijpbare jongeren kansen te geven en een startkwalificatie te bieden. Een afgeronde Opleiding Sfeerkeeper levert jongeren een erkend MBO-diploma op en meer perspectief op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft de opleiding een voorbeeldfunctie voor scholen in Nederland en voorziet het in verschillende maatschappelijke behoeften’, legt Marc uit.

‘Het project heeft tot heel wat positieve resultaten geleid. De gedragsverandering is duidelijk zichtbaar en het helpt jongeren in het maken van keuzes. Begrip krijgen in de eigen emoties en zicht krijgen in hun eigen handelen is hierbij essentieel. De jongeren die kennismaken met onze projecten komen onder andere uit de doelgroep en wonen in de buurt/wijk, waar ze praktijkervaring opdoen in de verbetering van leefbaarheid in hun directe omgeving. Het project is zijn tijd vér vooruit. Het is een samenwerkingsproject, waarbij ‘moeilijke’ jongeren daadwerkelijk iets geboden wordt en zij op hun beurt iets teruggeven aan onze maatschappij.
Samenwerken, deelnemen, van elkaar leren. Het werkt!’.

Verteld door: Marc Berghs, initiator en bedenker van de sfeerkeeper.