Buurten en wijken

Een schone wijk is een veilige wijk.

Daarbij is de kwaliteit van een fysieke omgeving, de wijk dus, van enorm belang, want een buurt waarin bijvoorbeeld veel zwerfafval of drugsafval wordt aangetroffen vraagt om verdergaande verpaupering. Plekken waar ’s nachts een slechte verlichting heerst, versterkt het gevoel van onveiligheid en nodigt uit tot crimineel gedrag.

In buurten en wijken zet II-Watch, sfeerkeepers in, detecteert misstanden en spreekt behalve de jongeren en ouderen, ook de autoriteiten hierop aan.
In hun aanpak gaat een sfeerkeeper verder dan het afgebakende. Hij mobiliseert diegenen, die verantwoording dragen voor de buurt om de leefbaarheid te verbeteren, want een schone en opgeruimde buurt is een veilige buurt.

De sfeerkeeper is niet alleen de sociale dienstverlener voor de wijk, maar het tevens het aanspreekpunt, waarop iedereen kan terugvallen. We doen het voor een veilige omgeving en met elkaar!