Een veilige samenleving. Dat doen we met elkaar!

II-Watch Nederland is een nieuwe formule in het sociale domein. De organisatie is een innovatieve sociale franchise-organisatie van zelfstandige ondernemers, dat zich bezighoudt met de sociale veiligheid in leef- en werkomgevingen. Jarenlange werkervaring met o.a. jongeren, heeft ons zoveel inzicht gegeven dat we methodieken hebben kunnen ontwikkelen, waarbij we samen met u structureel voor een stabiele, leefbare omgeving kunnen zorgen en deze waarborgen.

Wij werken daarbij o.a. samen met overheden, academici, het bedrijfsleven en instellingen die de samenleving niet alleen een warm hart toedragen, maar ook een bijdrage kunnen en willen leveren aan een maatschappij, die aan veranderingen onderhevig is. Telkens weer zullen wij stil dienen te staan bij situaties, die om een doorontwikkeling van de methodiek vragen.

Intensieve samenwerking tussen II-Watch en The Innovation Tree heeft er toe geleid dat er een specifieke opleiding ontwikkeld kon worden. Het Sfeerkeeper College. De hele MBO-opleiding is ontsloten in een digitale leeromgeving en wordt afgesloten met een door de examenkamer, erkend examen. Dit onderwijskundig model vormt de basis van de opleiding en sluit aan op de belevingswereld van jongeren door het gebruik van interactie in de vorm van film, foto's en serious gaming.

Binnen II-Watch onderscheiden wij verschillende deelgebieden en werkterreinen. Ieder met haar eigen problematiek en overeenkomsten en eigen toegepaste werkaanpak, wat ons uniek en succesvol maakt. Wij spreken over ‘vier werelden’ , die alle een eigen karakter hebben:

- school- en leefgemeenschappen
- buurten en wijken
- horeca- en winkelconcentratiegebieden
- evenementen en recreatieterreinen

II-Watch zet zich onder meer in voor een leefbare wereld in onze samenleving, en ontvangt hiervoor brede steun. Participatie op verschillende terreinen staat als een paal boven water.

Heeft u interesse in onze inzetbaarheid, samenwerking, of advisering, ga dan naar het contactformulier.